Beauties' Share

Sharing Image

做完美容機療程後 通常都會好乾
之後嘅保濕同埋保養好緊要
我用有高親膚性嘅產品將膠原不停送到肌底同時激活膠原再生
AteloCollagen 皇牌膠原親膚膜
每片都蘊含91%AteloCollagen 水溶性膠原蛋白
有即時緊緻效果
用完第二日係明顯光滑有彈性左
覺得佢修復左我受損嘅肌膚同泛紅嘅位置
望落膠原都有所補充
4盒1個療程 連眼皮位都可以用